קיצורי מקלדת שכל עורך וידאו חייב להכיר

קיצורי מקלדת לתוכנות עריכת וידאו: מדריך מקיף

עריכת וידאו יכולה להיות תהליך שלוקח זמן, וכל דבר שיכול להאיץ את זרימת העבודה שלך יתקבל בברכה. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות קיצורי מקלדת, שיכולים לחסוך לך זמן ולהפוך אותך ליעיל יותר בעבודה עם תוכנה לעריכת וידאו.

הנה כמה מקשי קיצור נפוצים שעשויים להיות מועילים עבור עורכי וידאו:

פרויקט

Ctrl + S: Save your project – לשמור את הפרוייקט

Ctrl + Z: Undo your last action – לבטל את הפעולה האחרונה

Ctrl + Y: Redo your last action – לחזור על הפעולה האחרונה

Ctrl + C: Copy selected media or text – להעתיק מדיה או טקסט שבחרת

Ctrl + X: Cut selected media or text – לחתוך מדיה או טקסט שבחרת

Ctrl + V: Paste media or text – להדביק מדיה או טקסט

Ctrl + A: Select all media or text – לבחור את כל המדיה או הטקסט

Ctrl + D: Deselect all media or text – לבטל את הבחירה בהכל

Ctrl + Shift + N: Create a new project – ליצור פרויקט חדש

Ctrl + O: Open an existing project – לפתוח פרויקט קיים

קליפ

Tab: Hide or show the interface – להראות או להחביא את הממשק

Shift + F: Toggle full screen – מסך מלא

Shift + S: Snap selected clip to playhead – הצמד את הקליפ הנבחר לראש ההשמעה

Shift + D: Duplicate selected clip – לשכפל את הקליפ הנבחר

Shift + L: Lock selected clip – לנעול את הקליפ הנבחר

Shift + T: Link selected clips – לחבר את הקליפים הנבחרים

Shift + W: Warp Stabilize selected clip – מייצב את הקליפ הנבחר

Shift + E: Enable or disable effects for selected clip – להפעיל או לכבות אפקטים לקליפ הנבחר

Shift + G: Group selected clips – קבץ קליפים נבחרים

אודיו

Ctrl + Shift + Up arrow: Increase audio gain – להגדיל את רווח האודיו

Ctrl + Shift + Down arrow: Decrease audio gain – להקטין את רווח האודיו

Ctrl + Shift + M: Mute selected audio clip – להשתיק את הקליפ הנבחר

Ctrl + Shift + S: Split audio at playhead – לפצל את האודיו בראש ההשמעה

Ctrl + Shift + D: Detach audio from video – לנתק את האודיו מהוידאו

Ctrl + Shift + L: Link audio and video – לחבר את האודיו לוידאו

ניווט

Home: Go to the beginning of the timeline – קופץ להתחלה של ציר הזמן

End: Go to the end of the timeline – קופץ לסוף של ציר הזמן

Page Up: Go back one page on the timeline – חוזר אחורה דף אחד בציר הזמן

Page Down: Go forward one page on the timeline – קדימה דף אחד בציר הזמן

Shift + Left arrow: Go back one frame on the timeline – חוזר אחורה פריים אחד בציר הזמן

Shift + Right arrow: Go forward one frame on the timeline – מתקדם פריים אחד בציר הזמן

Shift + Up arrow: Go to the beginning of the selected clip – קופץ להתחלה של הקליפ הנבחר

Shift + Down arrow: Go to the end of the selected clip – קופץ לסוף של הקליפ הנבחר

בנוסף לקיצורי הדרך הכלליים לעיל, לתוכנות רבות לעריכת וידאו יש קיצורי דרך ספציפיים משלהן לפעולות שונות. הנה כמה דוגמאות לקיצורי דרך שנמצאים בשימוש נפוץ בתוכנות עריכת וידאו פופולריות:

קיצורי מקשים ב- Adobe Premiere Pro

Spacebar: Play or pause video – מתחיל או מפסיק וידאו

J: Go back one frame – חוזר אחורה פריים אחד

K: Pause video – משהה את הסרטון

L: Go forward one frame – מתקדם פריים אחד

I: Set in point – קובע נקודה כהתחלה לסרטון

O: Set out point – קובע נקודה כסוף לסרטון

Shift + Delete: Clear in or out point – מוחק את הנקודות ההתחלה והסוף

Solo a track :/ – מבודד פס

V: Selection tool – כלי בחירה

B: Blade tool – כלי החיתוך

קיצורי מקלדת נוספים ב-Final Cut Pro

Spacebar: Play or pause video – מתחיל או מפסיק וידאו

J: Go back one frame – חוזר אחורה פריים אחד

K: Pause video – משהה את הסרטון

L: Go forward one frame – מתקדם פריים אחד

I: Set in point – קובע נקודה כהתחלה לסרטון

O: Set out point – קובע נקודה כסוף לסרטון

Shift + Delete: Clear in or out point – מוחק את הנקודות ההתחלה והסוף

Solo a track :/ – מבודד פס

V: Selection tool – כלי בחירה

B: Blade tool – כלי החיתוך

קיצורי מקלדת ב-Avid Media Composer

Spacebar: Play or pause video – מתחיל או מפסיק וידאו

J: Go back one frame – חוזר אחורה פריים אחד

K: Pause video – משהה את הסרטון

L: Go forward one frame – מתקדם פריים אחד

I: Set in point – קובע נקודה כהתחלה לסרטון

O: Set out point – קובע נקודה כסוף לסרטון

Shift + Delete: Clear in or out point – מוחק את הנקודות ההתחלה והסוף

Solo a track :/ – מבודד פס

V: Selection tool – כלי בחירה

B: Blade tool – כלי החיתוך

קיצורי מקשים ב-Davinci resolve

Spacebar: Play or pause video – מתחיל או מפסיק וידאו

J: Go back one frame – חוזר אחורה פריים אחד

K: Pause video – משהה את הסרטון

L: Go forward one frame – מתקדם פריים אחד

I: Set in point – קובע נקודה כהתחלה לסרטון

O: Set out point – קובע נקודה כסוף לסרטון

Shift + Delete: Clear in or out point – מוחק את הנקודות ההתחלה והסוף

Solo a track :/ – מבודד פס

V: Selection tool – כלי בחירה

B: Blade tool – כלי החיתוך

Scroll to Top
דילוג לתוכן