תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל-Software Compare ("אתר", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"). על ידי גישה לאתר או שימוש באתר, אתה ("משתמש", "אתה" או "שלך") מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה באמצעות הפניה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר.

אנו עשויים לשנות את התנאים הללו מעת לעת, ואנו ממליצים לך לעיין בהם בכל פעם שתיכנס לאתר. אם נבצע שינויים מהותיים כלשהם, נמסור הודעה דרך האתר או באמצעים אחרים לפי הצורך. המשך השימוש שלך באתר לאחר כניסת שינויים כלשהם לתוקף מעיד על הסכמתך לתנאים המתוקנים.

שימוש באתר
האתר מסופק לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. אינך רשאי להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית, או בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להעמיס או לפגוע באתר או להפריע לשימוש של כל גורם אחר באתר.

אינך רשאי לגשת או לאסוף נתונים מהאתר באמצעות כל אמצעי אוטומטי, כגון רובוט, עכביש או מגרד, ללא רשותנו מראש ובכתב.

אינך רשאי להשתמש באתר כדי להעביר ספאם, וירוסים או קוד מזיק או זדוני אחר.

אינך רשאי להשתמש באתר כדי להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.

תוכן שנוצר על ידי משתמשים
האתר עשוי לאפשר לך לפרסם, להעלות או להעביר תוכן, לרבות הערות, ביקורות ודירוגים (יחד, "תוכן שנוצר על ידי משתמשים"). אתה האחראי הבלעדי לכל תוכן שנוצר על ידי משתמשים שאתה מפרסם, מעלה או מעביר באתר או באמצעותו.

על ידי פרסום, העלאה או שידור של תוכן שנוצר על ידי משתמשים באתר או באמצעותו, אתה מעניק לנו רישיון עולמי תמידי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, מפיצות, מבצעות ומציגות תוכן כזה שנוצר על ידי משתמשים בכל מדיה או שיטת הפצה, ידועה כעת או שפותחה מאוחר יותר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך אין לנו מחויבות, לפקח, לערוך או להסיר תוכן שנוצר על ידי משתמשים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי מפר את תנאי השימוש הללו או שהוא בלתי הולם או מעורר התנגדות.

קניין רוחני
האתר וכל התוכן והחומרים הכלולים בו, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, תמונות ותוכנה, הם רכושנו או נותני הרישיונות שלנו ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר.

אינך רשאי להשתמש בתוכן או בחומרים כלשהם באתר לכל מטרה מסחרית ללא רשותנו מראש ובכתב.

כתב ויתור על אחריות
האתר וכל התוכן והחומרים הכלולים בו מסופקים על בסיס "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות.
אנו מתנערים מכל האחריות, לרבות אך לא מוגבלת לאחריות של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

איננו מתחייבים שהאתר או כל תוכן או חומרים הכלולים בו יהיו נקיים משגיאות או ללא הפרעות, ואנחנו לא נהיה אחראים לכל שגיאה, הפרעות או עיכובים.

הגבלת אחריות
לא נהיה אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי, או כל אובדן רווחים או הכנסות, בין אם נגרם ישירות או בעקיפין, או כל אובדן של נתונים, שימוש, שימוש או רווחים אחרים שלך. או שימוש באתר או כל תוכן או חומרים הכלולים בו.

לא נהיה אחראים לכל נזק שנגרם כתוצאה מהעברה, אחסון או עיבוד של המידע שלך.

החבות המלאה שלנו כלפיך לכל הנזקים, ההפסדים והסיבות לפעולה, בין אם במסגרת חוזה, עוולה (כולל אך לא מוגבלת לרשלנות), או אחרת, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך, אם בכלל, לגשת לאתר.

שיפוי
אתה מסכים לשפות ולשמור אותנו ואת השותפים המסונפים שלנו, נושאי המשרה, הסוכנים והעובדים שלנו לא מזיקים מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שיוגשו על ידי כל צד שלישי עקב השימוש שלך באתר, הפרתך של אלה. תנאי שימוש, או הפרה שלך של זכויות כלשהן של אחר.

חוק מסדיר
תנאי שימוש אלה והשימוש שלך באתר יהיו כפופים לחוקי מדינת [הכנס מדינה], מבלי לתת תוקף לכל עקרונות של סתירות חוק.

כל מחלוקת הנובעת או קשורה לתנאי שימוש אלה או לאתר תיפתרנה באמצעות בוררות מחייבת בהתאם לכללי האגודה האמריקאית לבוררות.

שונות
תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבינינו ביחס לאתר ומחליפים כל הודעות והצעות קודמות או בו-זמנית, בין בעל פה ובין בכתב.

אם יימצא הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף ככל האפשר, ושאר ההוראות יישארו בתוקף ובתוקף.

כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כזו.


אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך או התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אנו עשויים להקצות או להעביר את הזכויות או החובות שלנו על פי תנאי שימוש אלה ללא הסכמתך.


הכותרות בתנאי שימוש אלה הינן מטעמי נוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית.


צור קשר


אם יש לך שאלות או חששות לגבי תנאי שימוש אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected].

Scroll to Top
דילוג לתוכן